Om mig

[bscolumns class=”one_half”]

Om Jörgen

Utbildad byggnadsingenjör och certifierad kontrollansvarig enligt PBL sedan 2014.
[/bscolumns]

[bscolumns class=”one_half_last_clear”]Om Jörgen
[/bscolumns]


Jag har jobbat med snickeri och inom byggbranschen vid sidan av mitt musikföretag sedan 1994.
Det känns kul att jag har hittat ytterligare ett arbetsområde som passar mig utifrån den person jag uppskattar att vara. Vägledning och service är något som följt med mig genom livet, det var en kollega inom byggsektorn som tyckte att jag, med alla mina erfarenheter och min noggrannhet skulle passa perfekt som en kontrollansvarig.
I min värld ser jag jobbet som en pragmatisk uppgift där man måste kunna se alla inblandades perspektiv för att på så sätt få ihop det bästa bygget för kunden, inte minst huset. Det finns rätt och det finns fel och det är inte svårt att skilja på, däremot finns den berömda gråzonen som jag anser vara den riktigt stora utmaningen.

MVH Jörgen

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Certifieringar får endast utfärdas av certifieringsorgan, det vill säga företag som har ackrediterats för denna uppgift av myndigheten Swedac.