Kontrollansvarig Botkyrka

Kontrollansvarig Botkyrka

Alla Stockholms kranskommuner försöker hålla liknande riktlinjer på byggnadsförvaltningen när det gäller bygglov och anmälan. Det skiljer sig ibland en del från kommun till kommun, så kolla för säkerhets skull med byggnadsnämnden vad som gäller inför er fråga kring ett ärende. Botkyrka kommun har en god byggnadsnämnd utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren, det händer dock att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Botkyrka så har jag jobbat i följande områden.

  • Tumba
  • Tullinge
  • Grödinge

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att;

– en kontrollplan enl PBL upprättas,

– närvara vid tekniska samrådsmöten,

– besiktningar och andra kontroller,

– delta vid vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök

– dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

– avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.


Uppgift om vem som kan tänkas bistå projektet som Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan.

För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan.

Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer om allmänna regler här…


Väl mött: Jörgen, jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
0708-798676

Kontrollansvarig Botkyrka

Läs mer om Borkyrka kommun och bygglov här

www.borkyrka.se

Välkommen

Kontrollansvarig Botkyrka