Kontrollansvarig Tyresö

Kontrollansvarig Tyresö

Som kontrollansvarig Tyresö behöver man samarbeta med en sk byggnadsnämnd som många gånger idag samverkar med en miljönämnd i kommunen. Byggnadsnämnden följer Boverkets regler/riktlinjer och Miljönämnden följer upp Naturvårdsverkets föreskrifter.

När någon önskar bygga eller riva ett hus behöver man förhålla sig till samma lagar (= PBL), samma föreskrifter (= PBF), samma regler (= BBR), samma standard för konstruktion (= EKS) som byggnadsnämnden gör.
Vid en beviljad anmälan/bygglovsansökan genom beslut, så ingår den sökande ett juridiskt avtal med BN där den sökande i förväg (innan startbesked) ska kunna visa upp en plan hur det är tänkt att projektet/huset kan komma att uppfylla tekniska egenskapskrav dom finns i PBL gällande hus (= kontrollplan enl PBL)

Till större husprojekt (ex villa, stor tillbyggnad el liknande) kan det krävas en certifierad kontrollansvarig som följer ärendet. Detta anges i beslutet efter bedömning från handläggaren.
Som Kontrollansvarig Tyresö så har jag bl a jobbat i följande områden:

 • Trollbäcken
 • Fornudden
 • Öringe
 • Fårdala
 • Brevik
 • Strand
 • Raksta

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att

 • en kontrollplan upprättas,
 • närvara vid ett tekniskt samrådsmöte,
 • närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • dokumentera sina platsbesök samt notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
 • avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Uppgift om vem som ni önskar anlita som Kontrollansvarig till ert projekt måste redovisas redan i bygglovansökan.
För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ett bygglov kräva in en kontrollplan.
Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter.
Läs mer om kontrollplan på Boverkets hemsida http://www.Boverket.se

Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd i hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…

Behöver ni råd eller bara önskar fråga något om bygglovsprocessen går det bra att ringa/mejla, tack.

Kontrollansvarig Tyresö

Väl mött:) Jörgen

0708-798676

jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Kontrollansvarig Tyresö / Privatpersoner eller Företag