Bygglovsansökan

Bygglovsansökan

När du ansöker om bygglov ska du ange vem som ska vara byggherre för projektet, och vem som kan tänkas sig vara kontrollansvarig.

Vem är byggherre?
Med byggherre menas den som själv utför eller den som anlitar exempelvis entreprenörer att utföra:

  • byggnadsarbeten
  • markförändringar
  • installationer
  • rivningsarbeten.

Byggherren utser kontrollansvarig:
Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller de krav och bestämmelser som gäller. Därför ska byggherren se till att de kontroller som behövs blir utförda.

Byggherren ska också utse en kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs för nästan alla byggprojekt, förutom vissa enkla åtgärder som rör en- och tvåbostadshus. Då kan byggherren själv vara kontrollansvarig. Exempel på sådana enkla byggprojekt är altan, carport och inglasat uterum.

Vad gör kontrollansvarig?
Den som är kontrollansvarig för ett byggprojekt:

  • upprättar ett förslag till kontrollplan tillsammans med byggherren
  • närvarar vid tekniska samråd och arbetsplatsbesök
  • dokumenterar arbetsplatsbesöken
  • skriver ett slutgiltigt utlåtande som kommunens bygglovsavdelning använder som underlag för slutbeskedet.

Kontrollansvarig måste vara certifierad och ska vara oberoende.
Det betyder till exempel att kontrollansvarig inte får vara nära släkt med byggherren, eller arbeta på samma företag.

MVH / KA Sthlm
0708-798676