Kontrollansvarig Nacka

Kontrollansvarig Nacka

De flesta kommuner försöker hålla samma linje på byggnadsnämnden när det gäller anmälan/bygglovsansökan. Det kan dock skilja sig, men ta för vana att alltid kolla med kommunen vad som gäller inför ert ärende. Nacka kommun har ett trevligt stadsbyggnadskontor med mycket erfarenhet, dock händer det att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Nacka så har jag jobbat mycket i följande områden:

  • Finntorp
  • Saltsjö-Boo
  • Gustavsberg
  • Saltsjöbaden

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att en relevant  kontrollplan upprättas, hen behöver närvara vid tekniskt samråd, eventuella besiktningar eller liknande opartiska kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Hen ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet, avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Uppgift om vem som är kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan enl PBL. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…

Väl mött, välkommen att ringa/mejla, tack.

0708-798676  (Jörgen)

Mejl
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Kontrollansvarig Nacka för privatpersoner och/eller företag vid nybyggnation/tillbyggnad/ombyggnad.

Kontrollansvarig Stockholm / Nacka