Kontrollansvarig Vallentuna

Kontrollansvarig Vallentuna

Många kommuner försöker hålla samma riktlinjer på stadsbyggnadskontoret när det gäller bygglovsansökan. Det skiljer sig dock en del i vissa fall, ta för vana att alltid kolla med stadsbyggnadskontoret vad som gäller inför ert ärende. Vallentuna kommun har en väl fungerande byggnadsnämnd utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren.
Det händer att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Vallentuna så har jag bl a jobbat i följande områden:

  • Karby
  • Brottby

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…

En konsulttimme för hjälp med alla termer och tillvägagångssätt, samt hjälp att fylla i blanketter eller förstå myndigheternas svar på er ansökan, kan ni boka genom att hänvisa till en ”första-hjälpen-utredning”.
Hör av er för mer info om detta, tack.
Väl mött: Jörgen
0708-798676
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

[bscolumns class=”one_half”]Kontrollansvarig VallentunaKontrollansvarig Vallentuna / Stockholm[/bscolumns]

Läs mer här hos Boverket