Kontrollansvarig Nynäshamn

Kontrollansvarig Nynäshamn

Alla Stockholms kommuner försöker hålla samma riktlinjer på stadsförvaltningen när det gäller bygglov och anmälan. Det skiljer sig ibland en del från kommun till kommun, så ta för vana att alltid kolla för säkerhets skull med byggnadsnämnden vad som gäller inför ert ärende. Nynäshamn kommun har en god byggnadsnämnd utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren. Det händer att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Nynäshamn så har jag bl a jobbat i följande områden:

  • Torö
  • Ösmo
  • Sorunda

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…


Väl mött: Jörgen
0708-798676


jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Kontrollansvarig Stockholm / Nynäshamn

Kontrollansvarig Nynäshamn