Kontrollansvarig Ekerö

Kontrollansvarig Ekerö

De flesta kommuner försöker hålla samma riktlinjer på deras förvaltningen som andra stadsdelar av Stockholm, när det gäller bygglovsanmälan och byggansökan. Vid ett fåtal tillfällen så skiljer det sig något, men ta för vana att alltid kolla med er byggnadsavdelning vad som gäller i just ert ärende. Ekerö kommun har en väl fungerande byggnadsnämnd utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren. Det händer att ny personal kommer in och vill/behöver ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Ekerö så har jag haft äran att jobba i följande områden:

  • Rosenhill
  • Älvnäs
  • Närsta

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…
Väl mött: Jörgen
0708-798676
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Kontrollansvarig Ekerö

Kontrollansvarig Ekerö