Kontrollansvarig Täby

Kontrollansvarig Täby
Nästan alla Stockholms kommuner försöker hålla liknande riktlinjer på förvaltningen när det gäller bygglovsansökan. Det skiljer sig kanske i en del fall, så ta för vana att alltid kolla med er byggnadsnämnd vad som gäller inför ert ärende. Täby kommun har en bra avdelning med byggnadsinspektörer utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren. Det händer att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Täby så har jag jobbat i följande områden:

  • Täby Kyrkby
  • Hägernäs
  • Näsby Park
  • Gribbylund

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…
Väl mött: Jörgen
0708-798676
Kontrollansvarig Täby
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se

Boverket om KA och kontrollplan finner du på deras hemsida.