Kontrollansvarig Stockholm Söderort

Kontrollansvarig Stockholm Söderort

Alla Stockholms kranskommuner försöker hålla liknande riktlinjer på respektive stadsförvaltningen när det gäller bygglov och anmälan. Det skiljer sig dock ibland en del från kommun till kommun, så kolla för säkerhets skull med byggnadsnämnden vad som gäller inför ert ärende.

Allmänt:
Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att en kontrollplan upprättas, närvara vid tekniskt samråd, ev. besiktningar eller andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Kontrollansvarig ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet och då avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd inför byggprocessen. Läs mer om allmänna regler här…

Info:
För fast pris eller information om hur det går till ring 0708-798676
Väl mött: Jörgen


jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
Kontrollansvarig Stockholm 

Söderort