Kontrollansvarig Tullinge

Kontrollansvarig Tullinge

Alla Stockholms kommuner försöker hålla liknande riktlinjer på stadsförvaltningen när det gäller bygglov och anmälan. Det skiljer sig ibland en del från kommun till kommun, så kolla för säkerhets skull med byggnadsnämnden vad som gäller inför ert ärende. I Tullinge, Botkyrka kommun, finns en god byggnadsnämnd utifrån den erfarenheten jag har erhållit. Det händer att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Tullinge så har jag jobbat i några olika områden.

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniska samrådsmöten, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovsansökan. För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…


Väl mött: Jörgen
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
0708-798676


Kontrollansvarig Tullinge