Hur går det till

Du som fastighetsägare kallas byggherre när du köper byggtjänster. Det är du (som byggherre) som är ansvarig för att de fackmän som du har anlitat följer alla regler i Plan och Bygglagen. Om hantverkaren inte bygger som lagen säger så är det du som kan bli straffad.

Enligt lagen måste man anlita en certifierad kontrollansvarig (kallas KA på fackspråk) vid byggen som kräver bygglov/anmälan. Din KA hjälper dig som byggherre att upprätta en kontrollplan där det framgår vad som ska kontrolleras en extra gång, samt signeras av den som kontrollerar. Din KA arbetar som konsult och fungerar som ett extra stöd/trygghet vilket också ger kommunen en försäkring om att bygget följer lagar och bestämmelser.

Det finns två behörighetsnivåer av kontrollansvarig behörighet N och K. Det står för kontroll av Normal art (N) och kontroll av Komplicerad art (K). Normal art är som störst vanliga villabyggen, komplicerad art är allt som är större än det. Min behörighet är (N)

Så här kan det gå till:

 • Ni kontaktar mig för en offert. Ring 0708-798676 eller mejla till  jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
 • Jag informerar er om vilken information/dokumentation jag behöver av er, som ni sedan skickar/mailar över eller så träffas vi en kort stund.
 • Oftast/Helst kommer jag och gör en inspektion, träffas på byggplatsen för att därefter kunna ge er ett exakt och korrekt pris.
 • Sen skickar jag offerten till er, inom 1 dygn.
 • Ni funderar och återkommer om ni vill acceptera eller inte.
 • Om allt känns rätt, så börjar vi arbeta tillsammans och vi skriver då ett avtal.

Så här kan det fungera när vi börjar arbeta tillsammans:

 • Först gör vi en anmälan till byggnadsnämnden att ni vill bygga och/eller riva.
 • En kontrollplan enl PBL upprättas
 • Sedan bokar vi in ett möte (ett tekniskt samråd) på byggnadsnämnden där alla tekniska handlingar och kontrollplanen gås igenom och godkänns.
 • Efter det får ni ett startbesked, bygget kan då starta.
 • När bygget är igång kommer jag ut på arbetsplatsbesök och gör en kontroll av att kontrollplanen följs. (Detta skall inte blandas ihop med vad en besiktningsman gör, alltså ingen besiktning utan en kontroll av att kontrollplanen följs).
 • När bygget börjar bli klart så görs det ett utlåtande huruvida allt gått rätt till eller om det finns något att observera extra noga, som då blir ett underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Innan ni får slutbeskedet görs också ett slutsamråd på arbetsplatsen där jag finns med tillsammans med byggnadsnämnden.
 • Efter slutbeskedet får byggnaden tas i bruk.
 • I samband med detta sker en fakturering från oss till er och samarbetet avslutas när det betalningen är klar.

Väl mött:)

Jörgen 0708-798676