Kontrollansvarig Sigtuna

Kontrollansvarig Sigtuna

Nästan alla kommuner försöker ha samma riktlinjer på stadsförvaltningen när det gäller bygglovsansökan och bygganmälan. Det kan skilja sig en del i några fall, ta för vana att alltid kolla med er byggnadsnämnd vad som gäller inför ert ärende. Sigtuna kommun har en fint uppstyrd byggnadsförvaltning utifrån den erfarenheten jag har fått genom åren. Det händer att ny personal kommer in och vill ändra på något vis, därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Som kontrollansvarig Sigtuna så har jag bl a haft äran att jobba i följande områden:

  • Solhöjden
  • Steninge
  • Koggehamn

Enligt plan- och bygglagen ska kontrollansvarig se till att kontrollplanen upprättas närvara vid tekniskt samråd, eventuell besiktning och andra nödvändiga sakkunighetskontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Hen ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet inkl. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
Uppgift om vem som är Kontrollansvarig måste redovisas redan i bygglovansökan.
För att få påbörja en byggnation kommer kommunen efter godkännande av ditt bygglov kräva in en kontrollplan. Kontrollplanen ska redovisa hur byggnationen ska genomföras för att uppfylla samhällets krav i form av lagar, förordningar och föreskrifter. Kort och gott kan sägas att den Kontrollansvarige är byggnadsnämndens förlängda arm i byggprocessen och ert stöd mot hantverkarbranschen. Läs mer om allmänna regler här…

Väl mött: Jörgen
0708-798676
Kontrollansvarig Sigtuna
jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
Kontrollansvarig Sigtuna