Hur går det till

Du som fastighetsägare kallas byggherre när du ansöker om bygglov och kanske köper byggtjänster. Det är du (som byggherre) som är ansvarig för att de fackmän som du har anlitat följer alla regler i Plan och Bygglagen. Om hantverkaren inte bygger som lagen säger så är det du som kan bli straffad.

Enligt lagen måste man som byggherre anlita en certifierad kontrollansvarig (kallas KA på fackspråk) vid byggen som kräver bygglov/anmälan. En KA kan hjälpa dig som byggherre att upprätta en kontrollplan där det behöver framgå vad som ska kontrolleras för att du ska tänkas kunna uppnå kraven i PBL dvs de gällande tekniska egenskapskraven som finns. En KA är certifierad och arbetar som konsult men fungerar även som ett extra stöd/trygghet till både byggherren och kommunen, ungefär som en förlängd arm, det blir samt en bedömning om huruvida byggnationen följer lagar och bestämmelser.

Det finns två behörighetsnivåer av kontrollansvarig behörighet N och K. Det står för Normal art (N) och Komplicerad art (K). Normal art är vanliga villabyggen, komplicerad art är allt som är större än det. Min behörighet är (N).

Så här kan det gå till:

 • Ni kontaktar mig för en offert. Ring 0708-798676 eller mejla till  jorgen@kontrollansvarigstockholm.se
 • Jag informerar er om vilken information/dokumentation jag behöver av er, som ni sedan skickar/mailar över eller så träffas vi en kort stund.
 • Oftast/Helst kommer jag och gör en inspektion, träffas på byggplatsen för att därefter kunna ge er ett exakt och korrekt pris.
 • Sen skickar jag offerten till er, inom 1 dygn.
 • Ni funderar och återkommer om ni vill acceptera eller inte.
 • Om allt känns rätt, så börjar vi arbeta tillsammans och vi skriver då ett avtal.

Så här kan det fungera när vi börjar arbeta tillsammans:

 • Först gör ni en anmälan till byggnadsnämnden att ni vill bygga och/eller riva. Här behöver uppgifter om en kontrollansvarig ingå.
 • Ni får sedan det beviljat via bygglov
 • Därefter tas projekteringshandlingar/ ritningar fram som ska pusslas ihop med en kontrollplan enl PBL.
 • Sedan bokar ni in ett möte (ett tekniskt samråd) på byggnadsnämnden där alla tekniska handlingar och kontrollplanen gås igenom samt fastställs.
 • Efter det får ni ett startbesked, bygget kan då starta och ni behöver därefter följa det som lovats för att ha möjlighet att kunna intyga att allt stämmer på slutet.
 • Under byggtiden kommer KA ut på platsbesök och gör en bedömning ni följer startbesked samt undersöker om kontrollplan enl PBL följs. (Detta skall inte blandas ihop med vad en besiktningsman gör, alltså ingen besiktning utan en kontroll av att kontrollplanen följs).
 • När bygget börjar bli klart så skriver KA ett utlåtande huruvida allt gått rätt till eller om det finns något att anmärka/avvikelser. Detta utlåtande blir ett underlag för byggnadsnämnden innan eventuellt slutbesked kan ges. Innan ni får slutbeskedet kan det också behövas ett slutsamråd på arbetsplatsen tillsammans med byggnadsnämnden.
 • Efter slutbeskedet får byggnaden tas i bruk.

Väl mött:)

Jörgen 0708-798676

Takstol